PW6
Titanium White

Single pigments

[15] Titanium White PW6 Arrtx
Miya Gouache
[16] White PW6 Arrtx
Miya Gouache
G630 Permanent White ★★★★ PW6 Holbein
Artists' Gouache
G659 Primary White ★★★★ PW6 Holbein
Artists' Gouache
G790 Permanent White PW6 Holbein
Artists' Gouache
46200 Titanium White Rutile PW6 Kremer Pigmente
<pigment>
327 White
Weiß
PW6 Lascaux
Gouache
008 Titanium White ★★★ PW6 Lefranc & Bourgeois
LINEL Extra-Fine Gouache (2020-)
01 Titanium white ★★★★★★★★ PW6 Renesans
Extra Fine Watercolour
1 Titanium White ★★★★★★★★ PW6 Renesans
Gouache
112 Transparent Titanium White PW6 Royal Talens
Rembrandt Water Colour
116 Titanium White ★★★ PW6 SENNELIER
Egg Tempera
116 Titanium White ★★★ PW6 SENNELIER
l'Aquarelle
100 White ★★★★★ PW6 Schmincke
AKADEMIE Gouache [Series 22]
199 Opaque White / Permanent White ★★★★★ PW6 Schmincke
Designers' Gouache (HKS) [Series 25]
101 Titanium Opaque White
Titan-Deckweiß
★★★★★ PW6 Schmincke
HORADAM Aquarell [Series 14]
102 Titanium White
Titanweiß
★★★★★ PW6 Schmincke
HORADAM Gouache [Series 12]
001 White PW6 Turner
Turner Acryl Gouache
512 Permanent White A PW6 Winsor & Newton
Designers Gouache

Convenience mixtures

[10] Lake Blue PB15:3 PW6 Arrtx
Miya Gouache
G531 Jaune Brilliant No.2 ★★★☆ PO20 PY42 PW6 Holbein
Artists' Gouache
G551 Cobalt Green Pale ★★★☆ PG18 PB28 PW6 Holbein
Artists' Gouache
G561 Turquoise Blue ★★☆☆ PB28 PB26 PG7 PW6 Holbein
Artists' Gouache
G574 Ash Blue ★★☆☆ PB29 PV23 PBk6 PW6 Holbein
Artists' Gouache
G589 Pink ☆☆☆☆ BV10 PW6 Holbein
Artists' Gouache
G621 Grey No2 ★★★☆ PR101 PY42 PBk7 PW6 Holbein
Artists' Gouache
702 French Grey
Französisch Grau
★★★ PW6 PBk9 PB29 JAXON
Aquarell
065 Cerulean Blue Imitation ★★★ PB15:1 PW6 Lefranc & Bourgeois
LINEL Extra-Fine Gouache (2020-)
076 France Blue ★★★ PB15:1 PW6 Lefranc & Bourgeois
LINEL Extra-Fine Gouache (2020-)
817 Pink Ochre ★★★ PY42 PW6 Lefranc & Bourgeois
LINEL Extra-Fine Gouache (2020-)
010 White ★★★ PW6 PB29 MAIMERI
Tempera Fine
013 Heliotrope PW6 PV3 Nicker
Poster Colour
021 Cerulean Blue PB15:3 PW6 Nicker
Poster Colour
027 Lemon Yellow PY3 PW6 Nicker
Poster Colour
033 Emerald Green PY3 PG7 PW6 Nicker
Poster Colour
051 White PW6 PW4 Nicker
Poster Colour
053 French Grey PW6 PBk7 PB29 Nicker
Poster Colour
124 Light Blue PW6 PB15:3 Nicker
Poster Colour
128 Sky Blue PW6 PB15 Nicker
Poster Colour
132 Imperial Green PW6 PY3 PG36 Nicker
Poster Colour
02 Naples yellow reddish ★★★★★★★☆ PW6 PR254 PBr6 Renesans
Extra Fine Watercolour
100 White ★★★ PW6 PW5 Royal Talens
Gouache Extra Fine
535 Cerulean Blue (Phthalo) PB15 PW6 Royal Talens
Rembrandt Water Colour
512 Cobalt Blue (Ultr.) PB29 PW6 Royal Talens
Van Gogh Watercolour [Pre 2019]
535 Cerulean Blue PB15 PW6 Royal Talens
Van Gogh Watercolour [Pre 2019]
567 Naples Yellow ★★★ PY3 PY1 PY1 PW6 SENNELIER
Egg Tempera
911 Cobalt Violet Light Hue PV16 PR122 PW6 SENNELIER
l'Aquarelle
320 Violet Blue
Violettblau
★★★★☆ PW6 PB15:1 PV23 Schmincke
AKADEMIE Gouache [Series 22]
410 Primary Cyan ★★★★★ PW6 PB15:3 Schmincke
AKADEMIE Gouache [Series 22]
201 Naples Yellow Light ★★★☆☆ PW6 PY3 PY74 PY42 Schmincke
Designers' Gouache (HKS) [Series 25]
446 Sapphire Blue
Saphirblau
★★★★☆ PW6 PB15:3 PB15 Schmincke
Designers' Gouache (HKS) [Series 25]
447 Cerulean Blue
Kobalt-Coelinblau
★★★★☆ PW6 PB15:3 PG7 Schmincke
Designers' Gouache (HKS) [Series 25]
221 Brilliant Yellow Dark (Jaune Brilliant Dark) ★★★★☆ PW6 PY53 PBr24 Schmincke
HORADAM Aquarell [Series 14]
229 Naples Yellow ★★★★☆ PW6 PY53 PBr24 Schmincke
HORADAM Aquarell [Series 14]
230 Naples Yellow Redd. ★★★★☆ PW6 PW4 PR242 PY42 Schmincke
HORADAM Aquarell [Series 14]
040 Emerald Green PG7 PY3 PW6 Turner
Turner Acryl Gouache
052 Cobalt Blue Hue PB29 PW6 Turner
Turner Acryl Gouache
153 Ultramarine Light PB29 PB15 PW6 Turner
Turner Acryl Gouache
155 Spring Blue PB15 PG7 PB29 PW6 Turner
Turner Acryl Gouache
211 Cyprus Green A PB15 PG7 PW6 Winsor & Newton
Designers Gouache
656 Turquoise Blue A PB15 PG7 PW6 Winsor & Newton
Designers Gouache